[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng?

0
97
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng?
/

Clip này mình trình bày thuyết âm mưu mà mình quan sát thấy – có hay không một thế lực thù địch đang lợi dụng sự việc này để phá hoại uy tín của VINFAST và uy tín quốc gia?

Comments

comments