Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023

  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Dự báo các kịch bản có thể diễn ra

  0
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Dự báo các kịch bản có thể diễn ra
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Dự báo các kịch bản có thể diễn ra
  /

  Hãy cùng BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School dự đón các kịch bản nhé

  Bạn cho là kịch bản nào sẽ diễn ra?

  Cùng bình chọn nhé: chọn 1, 2, 3, 4, hoặc 5 vài giải thích ngắn gọn lựa chọn của bạn. Hoặc nếu bạn có kịch bản khác thì ghi số 6 và giải thích.

  Sau này khi có kết quả thực tế, chúng ta sẽ cùng so sánh

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!