Thứ Năm, Tháng Mười Một 30, 2023

  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng?

  0
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng?
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng?
  /

  Clip này mình trình bày thuyết âm mưu mà mình quan sát thấy – có hay không một thế lực thù địch đang lợi dụng sự việc này để phá hoại uy tín của VINFAST và uy tín quốc gia?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here