Thứ Năm, Tháng Năm 16, 2024

  [Mỗi ngày học một ít] Kỹ năng đặt câu hỏi – 1

  0
  [Mỗi ngày học một ít] Kỹ năng đặt câu hỏi – 1
  Thời sự
  Thời sự
  [Mỗi ngày học một ít] Kỹ năng đặt câu hỏi - 1
  /

  Clip này mình hướng dẫn các bạn kỹ năng đặt câu hỏi dựa trên tình huống thời sự Hoàng Gogo TV và VINFAST

  Link tham khảo các câu hỏi hay của công đồng và câu hỏi mình đặt cho tình huống này: https://thinkingschool.vn/tu-duy-phan…

  Chương trình Master Mindset của Thinking School, do mình trực tiếp huấn luyện, thông tin và đăng ký học 1 buổi trải nghiệm:

  https://thaydoituduy.thinkingschool.vn/

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here