Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023

  [Góc bình luận] Khán giả có “nuôi” nghệ sĩ không?

  0
  [Góc bình luận] Khán giả có “nuôi” nghệ sĩ không?
  Thời sự
  Thời sự
  [Góc bình luận] Khán giả có "nuôi" nghệ sĩ không?
  /

  Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ lý giải:

  Quan hệ tương hỗ giữa nghệ sĩ và công chúng

  Nuôi hay nấng?

  Quan hệ mua bán hay quan hệ tình cảm?

  Công chúng có nuôi nghệ sĩ?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!