[Góc bình luận] Khán giả có “nuôi” nghệ sĩ không?

0
56
Thời sự
Thời sự
[Góc bình luận] Khán giả có "nuôi" nghệ sĩ không?
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ lý giải:

Quan hệ tương hỗ giữa nghệ sĩ và công chúng

Nuôi hay nấng?

Quan hệ mua bán hay quan hệ tình cảm?

Công chúng có nuôi nghệ sĩ?

Comments

comments