Thứ Ba, Tháng Năm 23, 2023

  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Nhận tiền fan làm từ thiện, rồi chuyển cho người khác, có ổn không?

  0
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Nhận tiền fan làm từ thiện, rồi chuyển cho người khác, có ổn không?
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Nhận tiền fan làm từ thiện, rồi chuyển cho người khác, có ổn không?
  /

  BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ giải thích:

  1. Vì sao có lúc chữ Tâm kia mới bằng 100 chữ tài? nhưng cũng có lúc chữ Tâm chẳng đáng 1 xu.

  2. Nhận tiền của cộng đồng đi làm từ thiện, rồi lại chuyển cho người khác làm, như thế có đúng không?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!