[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Nhận tiền fan làm từ thiện, rồi chuyển cho người khác, có ổn không?

0
75
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Nhận tiền fan làm từ thiện, rồi chuyển cho người khác, có ổn không?
/

BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ giải thích:

1. Vì sao có lúc chữ Tâm kia mới bằng 100 chữ tài? nhưng cũng có lúc chữ Tâm chẳng đáng 1 xu.

2. Nhận tiền của cộng đồng đi làm từ thiện, rồi lại chuyển cho người khác làm, như thế có đúng không?

Comments

comments