[Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Cần xử lý nghiêm Nguyễn Phương Hằng – Tranh luận cùng VOV

0
92
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Cần xử lý nghiêm Nguyễn Phương Hằng - Tranh luận cùng VOV
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School tranh luận với 2 bài báo của VOV ngày 13.6.2021, theo đó VOV yêu cầu Xử lý nghiêm Bà Nguyễn Phương Hằng

Comments

comments