Thứ Ba, Tháng Năm 23, 2023

  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Cần xử lý nghiêm Nguyễn Phương Hằng – Tranh luận cùng VOV

  0
  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Cần xử lý nghiêm Nguyễn Phương Hằng – Tranh luận cùng VOV
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Cần xử lý nghiêm Nguyễn Phương Hằng - Tranh luận cùng VOV
  /

  Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School tranh luận với 2 bài báo của VOV ngày 13.6.2021, theo đó VOV yêu cầu Xử lý nghiêm Bà Nguyễn Phương Hằng

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!