[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Phi Nhung – Hồ Văn Cường Vì đâu nên nỗi?

0
81
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Phi Nhung – Hồ Văn Cường Vì đâu nên nỗi?
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ chia sẻ góc nhìn về:

1. Vì sao Hồ Văn Cường bức xúc?

2. Trả lời của Phi Nhung với báo chi đã thấu tình? đạt lý?

Comments

comments