Thứ Năm, Tháng Năm 16, 2024

  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Phi Nhung – Hồ Văn Cường Vì đâu nên nỗi?

  0
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Phi Nhung – Hồ Văn Cường Vì đâu nên nỗi?
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Phi Nhung – Hồ Văn Cường Vì đâu nên nỗi?
  /

  Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ chia sẻ góc nhìn về:

  1. Vì sao Hồ Văn Cường bức xúc?

  2. Trả lời của Phi Nhung với báo chi đã thấu tình? đạt lý?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here