Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024

  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Những điều cần làm rõ từ giải trình ngày 5.6.21 của Hoài Linh

  0
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Những điều cần làm rõ từ giải trình ngày 5.6.21 của Hoài Linh
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Những điều cần làm rõ từ giải trình ngày 5.6.21 của Hoài Linh
  /

  Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ phân tích các bằng chứng và đặt các câu hỏi cho Hoài Linh:

  1. Số tiền đóng góp của cộng đồng là bao nhiêu? Hoài Linh góp vào bao nhiêu?

  2. Địa bàn đi từ thiện thực tế ở đâu? Vì sao có sự khác biệt trong địa bàn giữa hai clip giải thích?

  3. Các khoản mục thu chi cần xem xét kỹ

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here