[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Những điều cần làm rõ từ giải trình ngày 5.6.21 của Hoài Linh

0
41
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Những điều cần làm rõ từ giải trình ngày 5.6.21 của Hoài Linh
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ phân tích các bằng chứng và đặt các câu hỏi cho Hoài Linh:

1. Số tiền đóng góp của cộng đồng là bao nhiêu? Hoài Linh góp vào bao nhiêu?

2. Địa bàn đi từ thiện thực tế ở đâu? Vì sao có sự khác biệt trong địa bàn giữa hai clip giải thích?

3. Các khoản mục thu chi cần xem xét kỹ

Comments

comments