Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023

  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Có hay không sự thiên vị cho Nguyễn Phương Hằng?

  0
  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Có hay không sự thiên vị cho Nguyễn Phương Hằng?
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] Có hay không sự thiên vị cho Nguyễn Phương Hằng?
  /

  Clip này BTV Vũ Thế Dũng sẽ đề cập 3 nội dung:

  1- Vũ Thế Dũng có thiên vị Nguyễn Phương Hằng hay không?

  2- Vụ kiện của Bà Lê Thị Giàu

  3- Cuộc thi Vì sao chúng ta có các Thần Y?

  Câu hỏi: Phân tích bối cảnh và tâm lý xã hội để giải thích vì sao chúng ta có các Thần Y.

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!