[Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] CEO Nguyễn Phương Hằng: thiên thần hay …?

0
93
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nguyễn Phương Hằng] CEO Nguyễn Phương Hằng: thiên thần hay …?
/

Cùng BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School bình luận về tình huống nổi như cồn hiện nay CEO Nguyễn Phương Hằng

Comments

comments