Hoàng nói sai sự thật những gì?

0
306
– Hoàng nói sai sự thật những gì?
– Các loại ngụy biện thần thánh nào đang có trong tranh luận này

 

Comments

comments