Ở kỳ này, BTV Vũ Thế Dũng cập nhật các thông tin mới nhất về Kỳ án: Ăn “cứt” mũi nhân dân, trong đó:

1- GĐ CDC Bình Phước trả lại quà cho Việt Á
2- Nhận định về báo cáo của Bộ Y Tế với Quốc Hội về vụ Việt Á