Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng phân tích các khía cạnh pháp lý và xã hội về sự kiện công văn do Chánh Văn Phòng, VP HDDND- UBND Thành Phố Thuận An, Bình Dương “xin” doanh nghiệp 500 triệu ăn tết.
Có vi phạm pháp luật không? Phạm các tội gì?