Ăn thịt và ăn chay, cái nào tốt hơn?
Làm sao để chứng minh ăn thịt thì tốt hơn ăn chay và ngược lại.
Cùng xem 1 trích đoạn phân tích tranh luận trong lớp học kỹ năng tranh luận về chủ đề này nhé.
————————————————————————————————-
Khóa học kỹ năng TRANH LUẬN tiếp theo sẽ được khai giảng vào ngày 23/08/2020.
Đang ký tham gia khóa học tại: https://thinkingschool.vn/ky-nang-tranh-luan/