Giao lưu cùng 2 nữ lãnh đạo về công việc, cuộc sống, lãnh đạo và sự cân bằng giữa các bên

Thông tin diễn giả:
♦ Chị Bùi Phạm Lan Phương
Giám đốc khối Quản lý chương trình, Fossil Group, Inc.
9 năm giảng dạy ĐH Quốc Tế TPHCM
♦ Chị Lê Thị Mỹ Dung
Giám đốc Trung Tâm Thẻ – Ngân hàng Á Châu.
Phó Giám đốc Khối KHCN