Phong cách lãnh đạo Á vs Âu
Khách mời: Anh Phạm Quang Hưng – Industry Leader chương trình Thạc Sĩ Lãnh Đạo