👏 Câu chuyện một học viên ngại… học, quyết định học tại Thinking School và cái kết 👏 Cảm ơn chia sẻ chân thành của anh Hiếu nhé.