Bạn có thấy mình từng rơi vào những trường hợp sau không?

🔥 Đọc thông tin trên face, thấy bức xúc quá, nhưng không đánh giá được chính xác chất lượng thông tin.
🔥 Nói, viết dài dòng, nhưng không thể hiện được ý chính.
🔥 Hay lan man, đi vào chi tiết, nhưng đánh mất cái nhìn toàn cảnh
🔥 Tham gia vào các cuộc tranh cãi không có hồi kết, ông nói gà, bà nó vịt
🔥 Lẫn lộn giữa các khái niệm, thuật ngữ
🔥 Các cuộc họp dài dòng, không hiệu quả
🔥 Cảm thấy có gì đó sai sai, mà không chỉ ra được
🔥 Không đặt được những câu hỏi đúng để tìm ra vấn đề cốt lõi