4230 điểm 10 trong kỳ thi THPT 2017, so với 67 điểm 10 trong 2016. Chúng ta có quá nhiều thiên tài? Hay nền giáo dục đang chạy theo bệnh thành tích? Hay chúng ta đang có những hiểu lầm về điểm 10?