Bạn có hay phải chịu đựng các bài thuyết trình dài, nhàm chán, 1 chiều? Khi người thuyết trình nói suốt toàn bộ thời gian?