Về chúng tôi

Về chúng tôi

The thinking school là trường học trực tuyến tương tác. Học viên tham gia các khóa học tại thinking school không chỉ tự chủ động học qua các clip mà còn có sự tương tác với giảng viên. Thông qua hệ thống phần mềm của trường.

Giảng viên sẽ là những người hướng dẫn, góp ý, chia sẻ về những kiến thức trong khóa học mà các bạn đăng ký tham gia.

Các hoạt động  của 1 khóa học

  1. Xem clip bài giảng, slide
  2. Đọc bài giảng, sách
  3. Chơi game để kiểm tra kiến thức
  4. Thảo luận và tranh luận các chủ đề
  5. Viết bài phân tích, đánh giá
  6. Tham gia đánh giá bài của các học viên khác
  7. Thuyết trình
  8. Tham gia các buổi live streaming để thảo luận và đặt câu hỏi
  9. Tham gia offline các hoạt động của câu lạc bộ