[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Dự báo các kịch bản có thể diễn ra

0
101
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Dự báo các kịch bản có thể diễn ra
/

Hãy cùng BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School dự đón các kịch bản nhé

Bạn cho là kịch bản nào sẽ diễn ra?

Cùng bình chọn nhé: chọn 1, 2, 3, 4, hoặc 5 vài giải thích ngắn gọn lựa chọn của bạn. Hoặc nếu bạn có kịch bản khác thì ghi số 6 và giải thích.

Sau này khi có kết quả thực tế, chúng ta sẽ cùng so sánh

Comments

comments