Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023

  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận?

  0
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận?
  Thời sự
  Thời sự
  [Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận?
  /

  Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ giúp chúng ta:

  Phân tích các loại ngụy biện mới

  Phân tích văn hóa và chiến lược tranh luận giữa VINFAST và Hoàng GoGo TV

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!