[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận?

0
49
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [VINFAST vs. Hoàng Gogo TV] Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận?
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ giúp chúng ta:

Phân tích các loại ngụy biện mới

Phân tích văn hóa và chiến lược tranh luận giữa VINFAST và Hoàng GoGo TV

Comments

comments