Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

  Thu quỹ khủng ở trường tiểu học Hồng Hà Bình Thạnh trách nhiệm của Hiệu trưởng?

  0
  Thời sự
  Thời sự
  Thu quỹ khủng ở trường tiểu học Hồng Hà Bình Thạnh trách nhiệm của Hiệu trưởng?
  /

  Thu quỹ khủng ở trường tiểu học Hồng Hà Bình Thạnh trách nhiệm của Hiệu trưởng? Câu hỏi:

  1. Bộ Giáo dục, Sở GD, và Phòng GD các địa phương có biết thực tiễn này không? Hay họ hoàn toàn nghiêm cấm mà các trường vẫn làm bậy?
  2. Có lẽ tất cả đều biết và đều đồng ý cho chuyện này diễn ra vì các phòng học, các cơ sở vật chất của các trường hàng năm đều được cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới từ nguồn đóng góp của phụ huynh sau đó chuyển giao cho nhà trường quản lý, trở thành tài sản của nhà trường (và nhà nước?).
  3. Tài sản thì hiện diện 1 cách rất công khai và cụ thể, vậy Bộ, Sở, Phòng khi đến trường không nhận ra trường mỗi ngày mỗi khang trang hơn trong khi ngân sách thì không đầu tư?
  4. Hay các trường không ghi nhận những thứ này là tài sản công? Nếu thế thì hàng năm Bộ, Sở, Phòng không kiểm tra tài sản công của các trường hay sao?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here