[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Thấy gì từ giải thích của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?

0
80
Thời sự
Thời sự
[Ký sự điều tra] [Nghệ sĩ làm từ thiện] Thấy gì từ giải thích của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?
/

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ lý giải những gì?

Thấy gì từ giải thich của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?

*Đính chính 1:58: 11.11.2021 là 11.11.2020

Comments

comments