Thứ Ba, Tháng Năm 23, 2023

  HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH: ĐÃ QUÁ LỖI THỜI? | #Thinkingshow – số 8

  0
  HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH: ĐÃ QUÁ LỖI THỜI? | #Thinkingshow – số 8
  Thinking School Podcast
  Thinking School Podcast
  HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH: ĐÃ QUÁ LỖI THỜI? | #Thinkingshow - số 8
  /

  “Học đại học ngành quản trị kinh doanh. Giống như việc trang bị sẵn các kỹ năng kiến thức. Đến khi nào cần dùng thì mới dùng, Giống như việc học bơi, không phải ngày nào cũng phải bơi.” <br> Biên tập viên: Vũ Thế Dũng <br>Host: Ngọc Ngô

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!