Thứ Ba, Tháng Năm 23, 2023

  Học đại học có còn cần thiết | #Thinkingshow – Số 7

  0
  Học đại học có còn cần thiết | #Thinkingshow – Số 7
  Thinking School Podcast
  Thinking School Podcast
  Học đại học có còn cần thiết | #Thinkingshow - Số 7
  /

  “Vào lớp, thì thầy cô ép mình học, ba mẹ ép mình học mà còn chưa chắc mình chịu học. Thì tự học làm sao được”<br> Biên tập viên: Vũ Thế Dũng Host: Ngọc Ngô

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Get Access Now!
  OFFER ENDING SOON
  Save 50%
  Personal Trainer
  FREE Nutrition
  Custom Workout App
  Get Access Now!
  Get Access Now! & Save 50%
  Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
  Get Access Now!