Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

  Chỉ mặt xàm tăng: cúng nhà xây chùa, rồi ra chời ở?

  0
  Thời sự
  Thời sự
  Chỉ mặt xàm tăng: cúng nhà xây chùa, rồi ra chời ở?
  /

  Tiếp tục chuỗi “Chỉ mặt xàm tăng”

  Hôm nay BTV Vũ Thế Dũng sẽ thảo luận quan điểm của các xàm tăng cho rằng “có tiền mới vực được đạo”

  Và “có nhà ở cạnh chùa thì cúng cho chùa rồi ra chòi ở thì sẽ có phước” của TC Quang.

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here