Thứ Năm, Tháng Năm 16, 2024

  Chỉ mặt xàm tăng: Chùa to, tượng lớn để làm gì?

  0
  Thời sự
  Thời sự
  Chỉ mặt xàm tăng: Chùa to, tượng lớn để làm gì?
  /

  Tiếp tục chuỗi “chỉ mặt xàm tăng”, clip này BTV Vũ Thế Dũng sẽ trao đổi hai câu hỏi:

  1- Chùa to. Tượng lớn để làm gì?

  2- Chủ mặt xàm tăng, có đoạ địa ngục?

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here