Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
HomeKỹ năng quản lý và lãnh đạoPhát triển năng lực lãnh đạo - 5 Cấp bậc lãnh đạo

Phát triển năng lực lãnh đạo – 5 Cấp bậc lãnh đạo

Phát triển năng lực lãnh đạoCấp độ một là lãnh đạo theo vị trí. Bạn chỉ có thể bắt đầu từ vị trí bạn đã được giao, bất kể đó là công nhân dây chuyền sản xuất, trợ lý hành chính, nhân viên bán hàng, quản đốc, mục sư, trợ lý giám đốc… gì cũng được. Từ đó, bạn có một số quyền hạn nhất định đi kèm với chức danh của mình. Nhưng nếu bạn lãnh đạo mọi người chỉ sử dụng vị trí của bạn và bạn không làm gì khác để cố tăng ảnh hưởng của mình, thì mọi người sẽ theo dõi bạn chỉ vì họ phải làm vậy. Họ sẽ chỉ làm việc trong phạm vi công việc của bạn mà thôi. Chức vụ của bạn càng thấp, bạn càng có ít quyền hạn. Bạn có 2 sự lựa chọn để tăng ảnh hưởng của mình: 1. cố gắng lên một chức danh / chức vụ cao hơn; 2. học cách năng cao năng lực lãnh đạo của mình. 

Cấp độ một là lãnh đạo theo vị tríKhi bạn chuyển sang cấp độ hai, bạn bắt đầu vượt ra khỏi vị trí của mình và tập trung xây dựng mối quan hệ với những người mà bạn mong muốn lãnh đạo. Bạn đối xử với họ với sự chân thành và tôn trọng. Bạn quan tâm đến họ, chứ không chỉ quan tâm đến công việc mà họ có thể làm cho bạn hoặc tổ chức. Chính vì bạn thực sự quan tâm đến họ, họ bắt đầu tin tưởng bạn hơn. Do đó, họ cho phép bạn dẫn dắt họ. Nói cách khác, họ bắt đầu theo bạn bởi vì họ muốn như thế chứ không phải vì họ phải như thế. 

 

Cấp độ ba là là lãnh đạo bởi thành quả/vì kết quả bạn đạt được trong công việc và những lợi ích bạn mang lại cho những người xung quanh. Nếu những người mà bạn dẫn dắt thành công được trong công việc nhờ những đóng góp trực tiếp của bạn cho nhóm, thì họ sẽ ngày càng trông cậy vào bạn nhiều hơn để dẫn đường. Họ sẽ theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. 

flat-lay photography of person about to use laptop computer

Để đạt đến cấp độ lãnh đạo thứ tư, bạn phải tập trung vào việc phát triển những người khác. Do đó, đây còn được gọi là cấp độ lãnh đạo phát triển con người. Lúc này, bạn là tập trung vào những cá nhân bạn quản lý/cố vấn/huấn luyện cho họ, giúp họ phát triển các kỹ năng và rèn giũa khả năng lãnh đạo của họ. Về bản chất, những gì bạn đang làm là truyền lại  năng lực lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo mà bạn coi trọng, trau dồi và phát triển bấy lâu nay được dạy cho người khác. Những người ‘đệ tử’ của bạn, họ theo bạn vì những gì bạn làm cho họ. 

person holding ballpoint pen writing on notebook

Cấp độ thứ năm và cấp độ cuối cùng là cấp độ chân lý, nhưng nó không phải là cấp độ mà chúng ta có thể cố gắng vươn tới, bởi vì việc đạt được nó thường nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Chỉ những người khác mới có thể đưa bạn đến đó, và họ làm như vậy vì bạn đã xuất sắc dẫn dắt họ từ bốn cấp độ đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Chỉ khi đó, bạn mới giành được danh tiếng của một nhà lãnh đạo cấp năm.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments