Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024

Boss vs. Leader

Boss ra lệnh, boss bắt mọi người phục dịch, mọi người sợ nhưng không thích boss. Leader thì khác. Cứ nhìn tổ chức, cứ nhìn nhân viên sẽ thấy có leader hay không. Tổ chức luôn đổi mới, luôn hướng về phía trước, luôn có sức sống, luôn đoàn kết, vui vẻ, tổ chức đó/ team đó có leader tốt. Tổ chức im lìm, mọi việc theo qui trình, ngày này giống ngày nọ, tổ chức đó có manager. Tổ chức khúm núm, nhân sự sợ sệt, bè phái, nói xấu, than vãn ở đó vắng leader mà (có thể) nhiều boss.
Để tổ chức vận hành theo đúng tầm nhìn và mục tiêu, tựu chung chúng ta có mấy công cụ sau để tạo ra quyền lực và ảnh hưởng
  1. Sức mạnh vũ lực
  2. Quyền lực hành chính (do vị trí chính thức trong tổ chức mang đến)
  3. Tiền
  4. Tài năng
  5. Kiến thức, kỹ năng vượt trội
  6. Tầm nhìn
  7. Bằng làm gương, bằng việc làm
  8. Ý chí
  9. Niềm tin, sức mạnh tâm linh
  10. Đạo đức, đức hạnh
Chúng ta thường dùng cùng 1 lúc nhiều (hoặc tất cả) công cụ trong quá trình lãnh đạo. Tuy nhiên, chủ quan mà nói thì, 03 cái đầu là những thứ quyền lực cứng, hay được dùng nhưng lại kém hiệu quả. Boss dùng những thứ này nhiều. Nó mang tính cưỡng ép. Người ta theo vì bị ép buộc, vì sợ hay vì cần tiền. Cần tiền không sai, nhưng nếu đến chỉ vì tiền thì đi cũng vì tiền.
Những cái sau mang tính ảnh hưởng (quyền lực) mềm. Leader thực thụ sẽ dùng nhiều những thứ này. Mọi người thấy tốt, thấy hay, thấy đẹp, thấy ngưỡng mộ mà làm theo. Cái theo hướng thiện, thuận tự nhiên, nên bền vững. Tất nhiên đừng cực đoan, cứng và mềm đều cần dùng linh hoạt và bổ sung cho nhau. Nhưng mà lạt mềm thì buộc chặt.
Bạn dùng cái nào? Bạn đang có Boss hay Leader?
Dzung Vu
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments