Home Uncategorized

Uncategorized

Tư Duy Người Giàu Người Nghèo

3 người đàn ông cùng nhau đi ra ngoài để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Tại một thị trấn xa xôi nọ,...

Hỏi ai? Phản biện ai?

Buổi nói chuyện về tư duy phản biện hôm qua khá lý thú. Các câu hỏi gửi trước và trên hội trường đều khơi...

Bán hàng bằng chiêu hay chiến lược dài hơi?

Đi làm bằng xe bus thiệt vui, được nghe các bạn trẻ kể và thảo luận về chuyện bán hàng (nhiều chuyện :v)Bạn A:...

Phong trào và sự bất an?

Gần đây có một “phong trào” kêu gọi mọi người khởi nghiệp, thành phố khởi nghiệp, đất nước khởi nghiệp… Rồi trễ sau một nhịp...

Sính ngoại

Thầy ơi, còn tâm lý sính ngoại của người VN thì sao thầy, luôn coi hàng nước ngoài tốt hơn hàng VN (mà em...

I like to do business with a good guy

1. Cậu nhân viên phụng phịu hỏi mình: “Sao em cũng ngon lành mà không được mời đi nghe Obama nói chuyện?” Mình cười hỏi: “đi...

Comments

comments